مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی یا مارکتینگ

در این بخش چگونگی شکل گیری بازاریابی را بررسی و بایدها و نبایدهای مدیریت بازاریابی و مراحل رشد فلسفه‌های بازاریابی را خواهیم گفت.

ادامه مطلب