consumer behavior

رفتار مصرف کنندگان

بازاریابی به معنای واقعی با شناخت چیستی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان شروع می‌شود. در این مقاله می‌کوشیم تا رفتار مصرف کنندگان و عملیاتی که آن‌ها در فرآیند خرید و مصرف کردن محصولات و خدمات دارند را بررسی کنیم.

ادامه مطلب